Záverečnú správu o realizácii podporoného projektu (s vyhodnotením projektu a vyúčtovaním grantu) je potrebné predložiť do 31. januára 2023 do 23:59 h.

Registrácia

Momentálne niesu aktívne žiadne grantové programy na ktoré by ste mohli podať žiadosť.