Vyhodnotenie grantovej výzvy GS-2021-V1 spolu so stručným opisom podporených projektov je zverejnené na webovej stránke: https://5penazi.sk/grantova-schema/

Vitajte v online formulári elektronického systému na podávanie žiadostí o grant na podporu projektov v oblasti finančného vzdelávania.

Žiadosť o grant si môže podať na základe verejnej Výzvy vyhlásenej v rámci Grantovej schémy na podporu finančného vzdelávania.

Aktuálna výzva je zverejnená na webovej stránke  www.5penazi.sk (v sekcii Granty a Partnerstvá).


Postupnosť krokov pre vyplnenie žiadosti o grant je nasledovný:

KROK 1. / REGISTRÁCIA
 • Registrujte sa TU alebo kliknite na „registrácia“ v pravom hornom rohu.
 • Zapamätajte si heslo a skontrolujte správnosť e-mailu.
 • Emailová adresa, ktorú uvediete pri registrácií, slúži zároveň ako email, na ktorý budú zasielané informácie z grantového systému (napr. o stave Vašej žiadosti a pod.).
KROK 2. / POTVRDENIE REGISTRÁCIE
 • Za účelom overenia správnosti Vašej e-mailovej adresy, ktorú uvediete pri registrácii, Vám bude naň automaticky odoslaný e-mail s linkom.
 • Kliknutím na link potvrdíte svoju registráciu.
 • V prípade, že ste mail na overenie nedostali, skontrolujte si nevyžiadanú poštu (spam).
 • Ak potvrdzovací email nenájdete ani v nevyžiadanej pošte, kontaktujte technickú pomoc (+421 949 428 239).
KROK 3. / PRIHLÁSENIE
 • Prihláste sa do systému v spodnej časti stránky pomocou svojho emailu a hesla.
 • Ak ste zabudli heslo, kliknite na „zabudnuté heslo“ (v pravom hornom rohu).
KROK 4. / VYPLNENIE ŽIADOSTI
 • Vyplňte formulár žiadosti podľa pokynov a podmienok výzvy a priložte povinné prílohy.
 • Do online formuláru máte možnosť vstupovať opakovane a meniť jeho obsah až do dátumu uzávierky výzvy, resp. do odoslania svojej žiadosti o grant. 
KROK 5. / ODOSLANIE ŽIADOSTI
 • Pred odoslaním žiadosti si ju dôkladne skontrolujte, opravte/upravte texty tak, aby boli jednoznačné a zrozumiteľné, prípadne doplňte chýbajúce informácie. 
 • Po dátume uzávierky, resp. odoslaní Vašej žiadosti o grant si budete môcť svoju žiadosť už iba prečítať, bez možnosti ďalších zmien. 
 • Potvrdenie o odoslaní žiadosti Vám príde emailom.

Kontakt:

 • V prípade technických problémov kontaktujte nás na tel. č.:  +421 949 428 239
 • Otázky obsahového charakteru zasielajte emailom: rastislav.halko@ibv-nbs.sk  alebo  nás kontaktuje telefonicky:  +421 915 990 577.

ĎAKUJEME Vám za úsilie a čas, ktorý venujete spracovaniu žiadosti o grant.

Tešíme sa na Váš projekt!