Vyhodnotenie grantovej výzvy GS-2021-V1 spolu so stručným opisom podporených projektov je zverejnené na webovej stránke: https://5penazi.sk/grantova-schema/

Prihlásenie do aplikácie